Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Pabērza Edīte 30 EUR Bruģakmens ziedojums 05.06.2018
Pabērza Ilze 10 EUR Bruģakmens ziedojums 05.08.2017
Pabērza Ilze 10 EUR Bruģakmens ziedojums 17.12.2014
Pabērza Inese 10 EUR Bruģakmens ziedojums 13.02.2015
Pabērza Inta 200 EUR Bruģakmens ziedojums 25.09.2016
Pabērza Inta 10 EUR Bruģakmens ziedojums 26.09.2016
Pabērza Vija 10 EUR Bruģakmens ziedojums 09.03.2014
Pabērzs Andris 15 EUR Bruģakmens ziedojums 31.08.2019
Pabērzs Gunārs 20 EUR Bruģakmens ziedojums 09.03.2014
Pabērzs Valdis 10 EUR Bruģakmens ziedojums 09.03.2014
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: