Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Rābants Arvīds 28.46 EUR Bruģakmens ziedojums 06.06.2013
Rācenis Pēteris 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 29.06.2013
Račika Alda 15 EUR Bruģakmens ziedojums 28.08.2018
Račiks Jānis 60 EUR Bruģakmens ziedojums 28.08.2018
Raciņa Gunta 10 EUR Bruģakmens ziedojums 06.07.2016
Radauska Viktorija 10 EUR Bruģakmens ziedojums 28.08.2016
Radvila Irēna 15 EUR Bruģakmens ziedojums 06.12.2017
Radzēviča Ina 10 EUR Bruģakmens ziedojums. 24.08.2014
Radziņa Ilona 10 EUR Bruģakmens ziedojums. 12.07.2014
Radziņa Māra 56.91 EUR Bruģakmeņu ziedojums 23.08.2013
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: