Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ūbelis Jānis 10 EUR Bruģakmens ziedojums 27.08.2015
Ūdre Anita 10 EUR Bruģakmens ziedojums 12.02.2015
Ūdre Arita 45 EUR Bruģakmens ziedojums 17.04.2018
Ūdre Dace 30 EUR Bruģakmens ziedojums 09.08.2020
Ūdre Dzintra 15 EUR Ziedojums bruģakmenim. 26.08.2017
Ūdre Inga 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 04.03.2013
Ūdre Silvija 10 EUR Bruģakmens ziedojums. 27.06.2015
Ūdris Aigars 20 EUR Bruģakmens ziedojums 30.07.2016
Ūdris Edijs 100 EUR Bruģakmens ziedojums 03.09.2018
Ūdris Ivars 14.23 EUR Bruģakmens ziedojums 05.09.2013
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: