Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Baibakovs Elmārs Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
Baibakovs Valērijs Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
Balode Mārīte Uzņem Latvijas Televīzijas videofilmu par Likteņdārza idejas autoru Vili Vītolu "Viļa Vītola Likteņa dārzs" 01.01.2010
Baltmane Tamāra, Valsts nodarbinātības aģentūra Palīdz ar dokumentu kārtošanu un darbinieku organizēšanu 01.01.2009
Baltruks Valdis Vadīja pirmo ekumēnisko brīvdabas dievkalpojumu Likteņdārzā 2009. gada 14. jūnijā 01.01.2009
Baltruks Valdis Kopš 2009. gada ik gadu 14. jūnijā vada 1941. gada izsūtīšanas atcerei veltītu ekumēnisku svētbrīdi 01.01.2009
Baltruks Valdis, Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas mācītājs Atsaucība organizēšanas laikā un ievadvārdi "Mīlestības dziesmas Latvijai" koncertā 01.01.2010
Barkavas kori 06.07.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
Baumanis Andris 15.06.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, pļaujot zāli ar savu trimmeri 01.01.2010
Bauskas 2. vidusskola Atbalstīja Likteņdārza tapšanu, strādājot talkā 23.05.2013
< iepriekšējie
12345

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: