Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKĀS PERSONAS (22)
Parole Mirdza Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
Parols Jānis Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
Paukštello Jānis Piedalījās Latvijas Televīzijas 23.08.2009. rīkotajā pasākumā "Top Latvijas Likteņdārzs!", ziedojot savu uzstāšanos Likteņdārzam 01.01.2009
Pauls Raimonds Bez autora atlīdzības ļāvis izmantot savas dziesmas "Nepiesauc mani vēl" mūziku Likteņdārza videoklipā; piedalījās Latvijas Televīzijas 23.08.2009. rīkotajā pasākumā "Top Latvijas Likteņdārzs!", ziedojot savu uzstāšanos Likteņdārzam 01.01.2009
Pauls Raimonds Bez autora atlīdzības atļāvis izmantot dziesmu "Nepiesauc mani vēl" otrajai ziedojumu akcijai "Top Latvijas Likteņdārzs!" 01.01.2010
Paura Jānis 23.05.2009. uzsauca brokastu pīrādziņus 2009. gada 23. maija Meža dienu noslēguma pasākumā - talkā Likteņdārzā, 23.08.2009. uzdāvināja vislielāko un visskaitāko kliņģeri burtu L un D formā, kas simbolizēja Likteņdārza nosaukumu 01.01.2009
Peciņa Benita Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkās un darbu koordinēšanā 01.01.2009
Pelīte Uldis, O3FM, SIA Ziedojis Likteņdārzam savu darbu, izstrādājot Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas tehnisko projektu, kā arī piedalās Likteņdārza talkās 01.01.2009
Pelša Kristīna Palīdz ar konsultācijām sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā 23.12.2011
Pēteris Zālītis Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
< iepriekšējie
123

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: