Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
SIA "Aizkraukles mērnieks" Lielā kalna uzmērīšana dabā 27.07.2016
SIA "Grāmatu draugs Plus" Likteņdārza viesu grāmata pārsiešana un restaurācija 25.10.2017
SIA "Mailigen" Ziedotāja e-pasta mārketinga platformas www.mailigen.lv izmantošana un e-pasta šablona izstrāde 29.11.2019
SIA "METRUM" Ziedotāja ziedotais darbs Uzbēruma ar skatu laukumu (Ziedu lauka) jeb Likteņdārza Lielā kalna – ziedu pļavas un 2019. gadā Likteņdārzā iestādīto koku mērījumi koordinātās 26.11.2019
SIA "Pro Via" Likteņdārza Lielā kalna būvprojekta izmaiņu izstrāde 02.07.2019
SIA "Pro Via" Ziedotais darbs- Uzbēruma ar skatu laukuma būvprojekta izmaiņas izstrāde 02.07.2019
SIA "Walker Mowers Baltic" Ziedotais darbs- zāles pļaušana Likteņdārzā 10.09.2017
SIA Komunikāciju darbnīca Ziedojums 06.07.2016
Siguldas represētie 14.06.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
Simanoviča Kristīen, Dzelme un partneri, SIA Palīdz ar ziedojuma zīmju izplatīšanu Kokneses fonda rīkotajos pasākumos un piedalās Likteņdārza talkās 01.01.2009

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

R. Strīpnieks, "Latvijas valsts meži" valdes pr. Pagājušais gadsimts Latvijai atņēmis vairākus simtus tūkstošu cilvēku – mēs esam pieņēmuši šo faktu, tomēr neesam aizmirsuši. Mēs Latvijas valsts mežos lepojamies ar iespēju atbalstīt Likteņdārza tapšanu, uzskatot - reiz pārdzīvotajā smelto spēku ir jānodod nākamajām paaudzēm.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: