Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sprukulis Juris Palīdzējis ar 100 kg zālāja sēklu sagādi Likteņdārzam par zemāku cenu un ziedojis savu darbu Likteņdārza apsēšanā ar zālāju 12 ha platībā, kā arī aizdevis savu sējmašīnu zālītes sēšanai ap ābelīšu alejas teritorijā 01.01.2009
Spulle Inguss Ziedo Likteņdārza pagaidu informatīvajai ēkai veramos logus 01.01.2009
Staune Ārija ar ģimeni 24.04.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
Strazdiņš Rolands Palīdz ar darbiem Likteņdārzā 01.01.2009
Strazdumuižas internātskola Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 03.10.2012
Streļčuns Romāns Ziedojis savu darbu un laiku rododendru dobju iekārtošanā. 29.05.2012
Strenču novada dome Palīdz ar izmaksu segšanu Strenču novada politiski represēto savākto 4 tonnu akmeņu transportēšanā. 01.06.2012
Stulpins Viktors Vadīja pirmo ekumēnisko brīvdabas dievkalpojumu Likteņdārzā 2009. gada 14. jūnijā 01.01.2009
Šulce Ilze Palīdz Likteņdārza tapšanā ar intelektuālo ieguldījumu 01.01.2009
Suntažu vidusskola Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 22.09.2012

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: