Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ose Elita 30 EUR Bruģakmens ziedojums 30.03.2018
Oše Ieva 45 EUR Bruģakmens ziedojums 07.08.2020
Ose Ilze 15 EUR Bruģakmens ziedojums 17.07.2020
Ose Inta 35.57 EUR Bruģakmens ziedojums 25.07.2012
Ose Tija 10 EUR Bruģakmeņu ziedojums 09.11.2014
Ošeniece Lilita 20 EUR Bruģakmens ziedojums 14.08.2016
Ošenieks Edgars 40 EUR Bruģakmens ziedojums. 14.09.2014
Ošiņa Mārīte 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 06.10.2013
Ošiņa Sintija 40 EUR Bruģakmens ziedojums 15.07.2020
Ošiņš Jānis 70 EUR Bruģakmens ziedojums 17.04.2016

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: