Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Sarma Ilze 20 EUR Bruģakmens ziedojums. 22.08.2014
Sarma Zepa 45 EUR Bruģakmens ziedojums 13.08.2018
Sarmule Māra 28.46 EUR Bruģakmens ziedojums 31.08.2013
Sarmulis Guntars 10 EUR Bruģakmens ziedojums 27.08.2016
Sarnoviča Rasa 10 EUR Bruģakmens ziedojums. 12.09.2014
Šaronovs Aleksandrs 20 EUR Bruģakmens ziedojums. 24.08.2014
Sārs Zintis 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 03.08.2013
Šaršūne Skaidrīte 40 EUR Bruģakmens ziedojums 18.08.2016
Sārts Ēriks 35.57 EUR Bruģakmeņu ziedojums 04.05.2013
Sārts Ēriks 20 EUR Bruģakmeņu ziedojums. 03.09.2015

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: