Līdzekļu izlietojums

"Kokneses fonda" saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma pa gadiem.

      %
2008 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas Ls 22,531 15
Daudzfunkcionālā ēka (skiču projekts) Ls 24,990 16
Amfiteātris (tehniskais projekts) Ls 13,443 9
Ābeļu aleja (būvniecība) Ls 34,274 22
Perimetrālais ceļš (tehniskais projekts) Ls 3,540 2
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi Ls 30,040 19
Administratīvie izdevumi Ls 25,919 17
KOPĀ Ls 154,737  
 
      %
2009 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas Ls 16,524 7
Daudzfunkcionālā ēka (tehniskais  projekts) Ls 61,173 28
Amfiteātris (tehniskā projekta ekspertīze) Ls 200 0
Saimniecības ēka (tehniskais projekts) Ls 908 0
Perimetrālais ceļš (būvniecība) Ls 91,436 41
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi Ls 30,068 14
Administratīvie izdevumi Ls 21,242 10
KOPĀ Ls 221,551  
 
      %
2010 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas Ls 62,149 24
Amfiteātris (būvniecība) Ls 119,164 46
Laivu piestātne ar skatu terasi (tehniskais projekts) Ls 6,663 3
Pagaidu informācijas ēka (būvniecība) Ls 12,399 5
Stādījumi Ls 4,659 2
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi Ls 37,483 15
Administratīvie izdevumi Ls 14,420 6
Saimniecības ēka (vietas sagatavošana) Ls 1,500 1
KOPĀ Ls 256,937  
 
      %
2011 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas Ls 9,035 8
Amfiteātris (būvniecība) Ls 52,294 45
Stādījumi Ls 3,714 3
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi Ls 28,564 24
Ieejas vārti (tehniskais projekts) Ls 1,744 1
Administratīvie izdevumi Ls 21,042 18
Laivu piestātne ar skatu terasi, autostāvvieta, Piemiņas nams Ls 538 0.5
KOPĀ Ls 116,931  
 
      %
2012 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas Ls 19,916 11
Amfiteātris (būvniecība) Ls 43,197 23
Stādījumi Ls 3,363 2
Ar projekta izveidošanu tieši saistītie līdzekļi Ls 34,099 18
Administratīvie izdevumi Ls 29,485 16
Laivu piestātne ar skatu terasi (būvniecība) Ls 59,025 31
KOPĀ Ls 189,085  
 
      %
2013 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas Ls 683 1
Amfiteātris (būvniecība) Ls 39,136 36
Stādījumi Ls 5,261 5
Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveide Ls 4,274 4
Auto stāvvieta (tehniskais projekts) Ls 3,940 4
Administratīvie izdevumi Ls 11,639 11
Laivu piestātne ar skatu terasi Ls 42,498 39
KOPĀ Ls 107,431  
 
      %
2014 Vispārējās "Likteņdārza" izveidošanas izmaksas 3 788 € 2
Amfiteātris (būvniecība) 12 873 € 5
Stādījumi 9 512 € 4
Škembu ceļa (ābeļu alejas) izveide 44 731 € 18
Auto stāvvieta (būvniecība) 116 595 € 46
Administratīvie izdevumi 42 371 € 17
Laivu piestātne ar skatu terasi 230 € 0,1
Gājēju tilts (tehniskais projekts) 1 202 € 0,5
Ar projekta izveidošanu tieši saistītās izmaksas 20 974 € 8
KOPĀ 252 276 €  

 

Paskaidrojums:

Ar projekta izveidošanu tieši saistītie izdevumi ietver:

  1. darbinieku atalgojumu par tieši ar projekta "Likteņdārzs" izveidi saistītajiem darbiem;
  2. sociālās apdrošināšanas maksājumus;
  3. zemes nomas izdevumus;
  4. izdevumus, kas saistīti ar talku un pasākumu organizēšanu;
  5. mājaslapas izveidošanas un uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar datu bāzes izveidi;
  6. "Likteņdārza" uzturēšanas izdevumus.

Administratīvie izdevumi ietver:

  1. tulkošanas izdevumus;
  2. sabiedrisko attiecību un ziedojumu piesaistes izdevumus;
  3. ES un citu finansējumu piesaistes izdevumus;
  4. mājaslapas izveidošanas un uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar Fonda darbību un ziedojumu piesaisti.

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

Sandra Kalniete, Kokneses fonda padomes locekle Beidzot pagātne atkal pieder mums, un tā ir mūsu spēka avots. Tāpēc top Likteņdārzs - piemiņas vieta visiem tiem latviešiem, kas cietuši totalitāro režīmu dēļ. Tas būs Latvijas Likteņdārzs, kur pulcēsies pasaulē izkliedētās latviešu dvēseles un pagātne tiksies ar nākotni. Likteņdārza radīšanā var piedalīties katrs, kas ar savu darbu vai ziedojumu, iestādītu koku un atnestu akmeni vēlas pieminēt nevainīgi cietušos.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: