ATBALSTI

STĀDI

Likteņdārzā iestādīto koku saraksts skatāms šeit.

 
2008. gadā iestādīto koku saraksts - 2008.doc
2009. gadā iestādīto koku saraksts - 2009.doc
2010. gadā iestādīto koku saraksts -  2010.doc
2011. gadā iestādīto koku saraksts -  2011.doc
2012. gadā iestādīto koku saraksts -  2012.doc
2013. gadā iestādīto koku saraksts -  2013.doc
2014. gadā iestādīto koku saraksts -  2014.doc
2015. gadā iestādīto koku saraksts -  2015.doc
 
SIA "Metrum" katras sezonas beigās fiksē arī katra iestādītā kociņa koordinātas un tad atspoguļo tās Likteņdārza kartē, kuru var apskatīties šeit.
 
Šobrīd kokus gatavā reljefa zonās Likteņdārzā esam sastādījuši. Līdz nākamo zonu sagatavošanai koku stādīšanu kā iespēju atbalstīt Likteņdārzu pagaidām nepiedāvājam.

CITAS IESPĒJAS

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: