Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
3 Ogres nov. un Lielvārde Mārtiņš Puiga, Berta Puiga, Jānis Irbe 22.08.2011
29.06.2015
1 Kalnavoti Puriņu ģimenei 17.06.2011
1 Vecpiebalga Bleizdam Broņislavam 25.06.2011
1 Vecbebri 27.08.2010
2 Rīga, Zasa Likteņdārzam 25.06.2011
1 Likteņdārzam un Latvijas simtgadei! 05.08.2015
1 Stengrevics Eduards (dzim. 1901. g., Aizsargu organizācijas biedrs, grāmatvedis, kalpotājs) - "par piederību kontrrevolucionārai organizācijai" brīvības atņemšana uz 10 gadiem, miris 19.07.1943., 3. lagpunkts, Malij Sozima stacija (lieta arhīvā Nr. 41107) 10.09.2011
Mincītes dzimtas mājas, Daugavpils 29.08.2010
1 Valija Stengrēvica (Verbele) - dzimusi 1906. gadā Liepājā, mirusi 1955. gadā Sibīrijā 10.09.2011
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

Sandra Kalniete, Kokneses fonda padomes locekle Beidzot pagātne atkal pieder mums, un tā ir mūsu spēka avots. Tāpēc top Likteņdārzs - piemiņas vieta visiem tiem latviešiem, kas cietuši totalitāro režīmu dēļ. Tas būs Latvijas Likteņdārzs, kur pulcēsies pasaulē izkliedētās latviešu dvēseles un pagātne tiksies ar nākotni. Likteņdārza radīšanā var piedalīties katrs, kas ar savu darbu vai ziedojumu, iestādītu koku un atnestu akmeni vēlas pieminēt nevainīgi cietušos.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: