Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Dabeckis Jānis 20 EUR Bruģakmens ziedojums. 27.09.2014
Dābola Iluta 9.96 EUR Bruģakmens ziedojums 07.12.2013
Dāboliņa Astra Audra 20 EUR Bruģakmeņu ziedojums 08.09.2015
Dāboliņš Gunārs 15 EUR Bruģakmens ziedojums 12.07.2020
Dābols Valentīns 28.46 EUR Bruģakmens ziedojums 08.07.2013
Dadeika Gunta 30 EUR Bruģakmens ziedojums 15.09.2018
Dadeiks Guntis 15 EUR Bruģakmens ziedojums 15.09.2018
Dadze Nellija 10 EUR Bruģakmens ziedojums 29.08.2016
Daga Irēna 10 EUR Bruģakmeņu ziedojums 28.06.2014
Daiga Armands 50 EUR Bruģakmens ziedojums 09.08.2015
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: