Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Z/S "Purgaļi" 60 EUR Bruģakmens ziedojums 15.10.2016
Z/s Bandenieki 30 EUR Bruģakmens ziedojums 22.05.2017
Zābers Ainārs 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 08.10.2012
Zābers Ainārs 40 EUR Bruģakmens ziedojums 13.06.2016
Žabinskis Ruslans 210 EUR Bruģakmens ziedojums 17.06.2018
Zablocka Vineta 30 EUR Bruģakmens ziedojums 25.08.2019
Zablockis Artis 30 EUR Bruģakmens ziedojums 03.10.2015
Zabrauskis Laimonis 15 EUR Bruģakmens ziedojums 21.07.2018
Zača Baiba 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 06.10.2012
Začests Jānis 30 EUR Bruģakmens ziedojums 19.07.2017
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: