Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Saari Annuka 20 EUR Bruģakmens ziedojums 06.08.2016
Šabalovska Līvija 20 EUR Bruģakmeņu ziedojums 11.11.2014
Sablins Dzintars 10 EUR Bruģakmens ziedojums 21.08.2016
Sačinko Olga 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 29.09.2012
Šadinova Leontīne 20 EUR Bruģakmens ziedojums 12.06.2016
Sadoviča Ruta 28.46 EUR Bruģakmens ziedojums 20.10.2012
Sadovskis Kristaps 35.57 EUR Bruģakmens ziedojums 23.10.2012
Šadurskis Kārlis 56.91 EUR Bruģakmens ziedojums 26.10.2012
Šafane Vanesa Annika 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 31.08.2013
Safranoviča Oksana 20 EUR Bruģakmens ziedojums. 14.08.2014
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: