Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Šampans Roberts 50 EUR Bruģakmeņu ziedojums 13.10.2014
Šampans Roberts 15 EUR Bruģakmens ziedojums 04.10.2019
Sanita Lielmane 15 EUR 20.09.2020
Sankina Anna 20 EUR Bruģakmeņu ziedojums 21.02.2015
Sapčenko Kristīne 15 EUR Ziedojums bruģakmenim. 22.08.2017
Sapsford Mark 10 EUR Ziedojums bruģakmenim. 09.09.2017
Šarfa - Strazda Inga 21.34 EUR Bruģakmens ziedojums 13.11.2012
Sarkanis Alberts 20 EUR Bruģakmens ziedojums 20.08.2016
Šarlote Šomase Sandra 30 EUR Bruģakmens ziedojums 06.05.2017
Sarma Aiva 20 EUR Bruģakmens ziedojums 24.09.2016

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

J. Ruņģis, LAAJ priekšsēd., PBLA valdes loceklis LAAJ prezidijs ir nolēmis atzīmēt apvienības 60. gadu dibināšanas jubileju ar $A6 000 (ap 3 000 latu) ziedojumu Likteņdārzam. Esam daļa no tālu izkaisītās latviešu tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā atmiņu vietā. Ceram, ka citas organizācijas plašā pasaulē arī atzīmēs savas lielās jubilejas ar devumu Likteņdārzam.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: