Atbalstītāji

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Gabrāne Sigita 30 EUR Bruģakmens ziedojums 21.07.2020
Gabranova Broņislava 15 EUR Ziedojums bruģakmenim. 16.08.2017
Gabranova Broņislava 10 EUR Bruģakmens ziedojums 10.08.2016
Gabris Jānis 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 25.10.2012
Gabriša Ausma 9.96 EUR Bruģakmens ziedojums 22.11.2013
Gādiga Anita 150 EUR Bruģakmens ziedojums 14.03.2019
Gadišķe Iveta 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 27.08.2012
Gāga Jānis 7.11 EUR Bruģakmens ziedojums 21.07.2012
Gaide Līga, Kanāda 14 EUR Bruģakmens ziedojums - 24 CAD 20.12.2012
Gaigala Dace 30 EUR Bruģakmens ziedojums 11.08.2019
< iepriekšējie

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē Latvieši Austrālijā un Jaunzēlandē ir daļa no tālu izkaisītās tautas, kura tik zīmīgi tiek pieminēta šai svētā vietā. Atceramies visus tos kas ir zuduši Latvijai dažādās pasaules malās.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: